BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG

THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2021 – 2022

                                                        

Theo yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022, xét năng lực các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 của trường tiểu học Tân Phước Khánh A, Hiệu trưởng nhà trường đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Phan Văn Trường: Hiệu trưởng nhà trường – chủ tịch hội đồng phụ trách chung đồng thời có nhiệm vụ chỉ đạo cho giáo viên phụ trách phổ cập chốt số liệu để lập danh sách theo các biểu mẫu 1a, 1b,1c. Sau đó, tham mưu  với Ban chỉ đạo “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” Phường Tân Phước Khánh để kí xác nhận và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên đúng theo từng thời gian quy định. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Hội đồng. Họp với Thường trực Ban đại diện CMHS để thống nhất thu các khoản thu đầu năm, tham mưu với Ủy ban nhân dân  Phường Tân Phước Khánh thông báo cụ thể kế hoạch, đối tượng, thời gian tuyển sinh bằng hình thức phát loa trên đài và dán ở bảng thông báo nhà trường. Chỉ đạo cho GV trực chuẩn bị vè điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ sổ sách, văn phòng phẩm để phục vụ tốt cho công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 bắt đầu từ ngày 02/7/2021.

2. Ông Huỳnh Văn Út: Giáo viên phụ trách phổ cập – Phó ban thường trực có nhiệm vụ chốt số liệu để lập danh sách theo các biểu mẫu 1a, 1b, 1c. Sau đó, tham mưu với Ban chỉ đạo “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” phường Tân Phước Khánh để kí xác nhận và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên đúng theo từng thời gian quy định. Thường xuyên phối hợp với các trưởng MN-MG và các khu phố để tiếp tục huy động những trẻ nằm trong diện thường trú hoặc tạm trú ở các khu phố, các nhà trọ trong địa bàn phường không có tên trong danh sách do điều tra sót. Từ đó, tham mưu với Hiệu trưởng để làm tờ trình gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên nhận tiếp những em diện thường trú và tạm trú từ 6 tháng trở lên (nếu còn chỉ tiêu). Sau khi công tác tuyển sinh xong, phải tổng hợp số liệu chính xác để báo cáo về Phòng Giáo dục theo các biểu mẫu quy định; giao cô Bùi Thị Bích Liên – Phó Hiệu trưởng danh sách để phân lớp 1.

3. Bà Bùi Thị Bích Liên : Phó Hiệu trưởng – Phó ban chịu trách nhiệm chính trong tổ ghi nhận và xem xét toàn bộ hồ sơ tuyển sinh trẻ vào lớp 1 ( sinh năm 2015); phối hợp cùng ông Huỳnh Văn Út – giáo viên phụ trách phổ cập và ông Nguyễn Huỳnh Vinh – Giáo viên phụ trách Thiết bị và thông tin dữ liệu để thống kê số liệu trẻ vào lớp 1. Sau đó, căn cứ vào danh sách do ông Nguyễn Huỳnh Vinh cung cấp để phân các lớp 1 mới. Cùng nhân viên văn thư rà soat lần cuối cùng để trình Hiệu trưởng kí và dán công khai để PHHS biết. Danh sách này phải đúng với hồ sơ gốc đã được ghi trong sổ tuyển sinh của nhà trường do thầy Huỳnh Văn Út giữ.

4. Ông Nguyễn Huỳnh Vinh- Bà Võ Hồng Quyên: Giáo viên phụ trách Thiết bị và thông tin dữ liệu – Thành viên cùng ông Huỳnh Văn Út rà soát số liệu và danh sách học sinh theo các biểu mẫu 1a, 1b, 1c để chốt số liệu và lập danh sách tuyển sinh từng ngày. Sau đó, chuyển danh sách này cho bà Bùi Thị Bích Liên phân lớp 1 mới theo địa bàn cư trú. Sau khi công tác tuyển sinh vào lớp 1 hoàn thành, ông Nguyễn Huỳnh Vinh phối hợp cùng ông Huỳnh Văn Út lập danh sách và báo cáo theo các  biểu mẫu quy định về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân Uyên.

 

5. Bà Vương Ngọc Trinh, Lê Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Phượng Hằng, Bồ Thị Nương, Vương Tường Vân, Nguyễn Thị Hồ Như: Tổ trưởng, Tổ Phó và giáo viên dạy lớp 1 – Thành viên chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra chi tiết hồ sơ từng học sinh, hướng dẫn cho PHHS viết phiếu đăng kí tuyển sinh vào lớp 1. Sau đó, giới thiệu PHHS đến gặp cô Bùi Thị Bích Liên để ghi vào sổ đăng kí tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 của nhà trường.

6. Bà Đoàn Thị Kim Trang : nhân viên kế toán – Thành viên, có nhiệm vụ viết phiếu thu tiền từng học sinh sau đó chuyển cho cô Võ Thị Thùy Trang – Thủ quỹ để nhận tiền ( lưu số liệu vào máy vi tính để thuận tiện cho công tác kiểm tra và đối chiếu sau này).

7. Bà Võ Thị Thùy Trang : Giáo viên Mỹ thuật + thủ quỹ - Thành viên, có nhiệm vụ nhận tiền các khoản thu đầu năm của từng học sinh, vào sổ gốc để làm cơ sở đối chiếu với hồ sơ do kế toán quản lí.

8. Ông Trương Văn Tiến: : Phó Hiệu trưởng – Phó ban chịu trách nhiệm chính về cơ sở vật chất nhà trường, lập sơ đồ phòng học, lớp học để thông báo công khai cho PHHS biết.

Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 – 2022 của trường tiểu học Tân Phước Khánh A. Đề nghị các đồng chí có tên trên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 – 2022.

 

  Nơi nhận:                                                                                       

- PGD& ĐT thị xã Tân Uyên;

- BCĐ “ NTDĐTĐT” P. Tân Phước Khánh;                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Các thành viên trong HĐ tuyển sinh;                                      

- Lưu : VT, HT.                                                                            

                                                                                                                                     

                                                                                                                    Phan Văn Trường  

                                                                                           

BÀI VIẾT LIÊN QUAN